Rokytník skvělý

Rokytník skvělý 


Rokytník skvělý

Hylocomium splendens

 

Řád: rokytotvaré (Hypnales)

Čeleď: rokytníkovité (Hylocomiaceae)

 

Lodyžky jsou až 20 cm vysoké, tuhé, 2 - 3krát zpeřené, nápadně do plochy poschoďovitě rozložené. Lístky na lodyžkách jsou přitisklé, střechovité, vejčitě podlouhlé, náhle zúžené v drobnou špičku, na okraji v horní třetině drobně pilovité; ostatní jsou oválné, protažené v tenkou špičku a drobně pilovité. Dvoudomý druh; samičí rostlinky s červeným štětem až 4 cm vysokým mají tobolky skloněné, vejčité. Roste hlavně ve smrkových lesích, ale také ve smíšených porostech s vtroušeným smrkem, dále na travnatých svazích, zarostlých skálách i loukách. Tvoří většinou rozsáhlé koberce. Často je plodný.